Muziek

Maandelijks biedt de Koer minstens aan drie jonge en vernieuwende muzikale projecten een volwaardig platform waar men zich kan richten tot het publieke forum. We kiezen resoluut voor ambitieuze muzikanten die hun vak serieus nemen. Onze voorkeur gaat uit naar projecten die afwijken, wat scheef zitten, en die op een radicale manier ongekende muzikale velden opzoeken.

De muzikale lijn is onderhevig aan verandering maar wordt nauwgezet in het oog gehouden door een programmatiewerkgroep. Artiesten, programmatoren en mogelijke partners kunnen steeds mailen naar concerten@dekoer.be

‘De Koer is een verborgen parel in Gent. Ze is erin geslaagd een heel enthousiast, jong en luisterend publiek op te bouwen. Deze plek heeft het potentieel een nieuw kruispunt te worden voor nieuwe muziek.’
Jens Bouttery – GRZMS, Thunderblender e.a.

De muziekwerking wordt gecofinancierd door Vlaanderen verbeelding werkt.

© Jelle Martens