Grondslag

De Koer is een fijnschalige, multidisciplinaire, artistieke en sociale werking in het midden van de Brugse Poort te Gent. De Koer maakt plek voor experiment en inspireert tot spel, reflectie en actie. De plek is collectief, duurzaam en voortdurend onaf.

De Koer is een plek waar serieus gespeeld wordt met ideeën, met de ruimte en met methodieken.

De Koer is een speelplek: een uitvalsbasis voor creativiteit en spontaniteit, waar mensen al dan niet doelgericht kunnen proberen, experimenteren, steeds opnieuw beginnen en voortdurend de spelregels veranderen en heruitvinden. Spel is in de Koer een middel voor emancipatie en een prikkelende en laagdrempelige werkwijze. In het spel zoeken we verbinding in diversiteit. We maken verbeeldingen werkelijk.

De Koer is duurzaam en draagt zorg voor de ruimte, de omgeving, haar partners en gebruikers.

De Koer is nooit af, en bouwt daartoe een open, transparante, flexibele en co-creatieve structuur uit die de plek duurzaam, levendig en relevant houdt. De Koer streeft naar een solidaire, diverse, duurzame en ethisch verantwoorde praktijk en wil die besmettelijk maken.

De Koer is een autonome en kritische plek waar mee gesleuteld wordt aan de vormgeving van onze samenleving.

De Koer biedt als denkplek een forum aan ‘het politieke’: in het opdoen van inzichten van elkaar, in de praktijk van besluitvorming in de Koer, in de reflectie over de maatschappelijke ordening en in initiatieven om die bestaande orde een andere richting te geven. De Koer waakt daarbij over een interactieve, collectieve en kritische dialoog, die vorm krijgt vanuit de praktijk en die zich bewust is van ongelijke maatschappelijke posities, van verschillende belangen en van bestaande machtsstructuren.

De Koer is collectief goed, een open plek die gemaakt, gedragen en verbeeld wordt door de gemeenschap.

De Koer is een gemeenplek die verbindt en voor iedereen leesbaar en toegankelijk wil zijn.  De Koer brengt verschillende generaties, groepen en culturen samen en bouwt vanuit de plek aan gemeenschappen.