steun

De Koer heeft uw steun nodig!

De Koer is een bruisende creatie- en ontmoetingsplek in het midden van de Brugse Poort in Gent; een concrete ruimte in de stad als beweeglijk speelveld voor sociale en artistieke projecten en initiatieven. Meer over wat er allemaal leeft, beweegt en wroet op de Koer vind je hier. De komende jaren bouwen we verder aan de Koer als een open, gedeelde, warme plek waar iedereen welkom is. 

Om dat mogelijk te maken hebben we middelen nodig. De Koer financiert haar dagelijkse werking met 35-40% eigen opbrengsten (huur-, ticket- en drankinkomsten) en 60% subsidies. De uitdaging is om de laatste percenten van de begroting rond te krijgen met giften en sponsoring en daar kan ook jij aan meehelpen.

Met jouw hulp kunnen meer mensen en verenigingen de Koer gebruiken: we investeren in een gedeelde keuken, zaal, tafels, stoelen, ciné, tuin, oven en zo voort. 

Hoe kunt u de Koer steunen?

Iedereen kan de Koer helpen, hoeveel, dat bepaal je zelf. Je kan op twee manieren de Koer financieel steunen: ofwel door een gift te storten via de projectrekening ofwel door te sponsoren.

1. Projectrekening Koning Boudewijnstichting
De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan dit project. De giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Zo kost een gift van 100 euro je in werkelijkheid bvb. maar 55 euro.

Meer informatie vind u op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Stort uw gift op projectrekening BE10 0000 0000 0404 (BIC BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting met vermelding +++128/3091/00026+++ (opgepast: gestructureerde mededeling).

2. Sponsoren
Ondernemingen kunnen de Koer sponsoren voor bedragen vanaf 500 euro. Hiervoor bepalen we in onderling overleg de voorwaarden en return (exposure in communicatie, events voor medewerkers, lezingen en workshops…). Neem gerust contact met Leontien.

3. Andere manieren om de Koer te steunen?
Wilt u overleggen of hebt u een vraag, mail dan Leontien.

Meer info over het financieel beleid van de Koer

De Koer is georganiseerd als een vereniging zonder winstoogmerk (vzw de Vergunning) die in 2013 werd opgericht. De leden van de Koer zitten aan het stuur: de Koer is onafhankelijk en zelf 100% verantwoordelijk voor de financiële kant van de werking. Het jaarbudget bedraagt voor de periode 2023-27 ongeveer 520.000 euro per jaar.

Meer info in de jaarverslagen op deze pagina.