steun

De Koer heeft uw steun nodig!

De Koer is een fijnschalige artistieke en sociale werking in het hart van de Brugse Poort te Gent; een plek voor vele projecten en initiatieven. Een collectief bouwproces, community oven, muziek- en filmprogrammatie, zeeptuin, residentiewerking én een wispelturig café. De komende jaren zullen we de Koer verder uitbouwen tot een open, gedeelde, warme plek waar iedereen welkom is. Lees hier de grondslag van de Koer.

Om dat mogelijk te maken hebben we middelen nodig. De Koer financiert haar dagelijkse werking met 40% eigen opbrengsten (huur-, ticket- en drankinkomsten) en 50% (project-)subsidies. De uitdaging is om de laatste 10% van de begroting rond te krijgen met giften en sponsoring en daar kan ook jij aan meehelpen.

Met jouw hulp kunnen meer mensen en verenigingen de Koer gebruiken: we verbeteren de grote zaal door opbergbare tafels en stoelen aan te kopen en akoestische isolatie te voorzien. We werken ook de keuken verder af en kopen een veilige mobiele elektrische (werf-) installatie. Tenslotte investeren we ook in twee spuitwatertaps, om onze ecologische voetafdruk kleiner te maken.

Hoe kunt u de Koer steunen?

Iedereen kan de Koer helpen, hoeveel, dat bepaal je zelf. Je kan op twee manieren de Koer financieel steunen: ofwel door een gift te storten via de projectrekening ofwel door te sponsoren.

1. Projectrekening Koning Boudewijnstichting
De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan dit project. De giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Zo kost een gift van 100 euro je in werkelijkheid bvb. maar 55 euro.

Meer informatie vind u op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Stort uw gift op projectrekening BE10 0000 0000 0404 (BIC BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting met vermelding +++128/3091/00026+++ (opgepast: gestructureerde mededeling).

2. Sponsoren
Ondernemingen kunnen de Koer sponsoren voor bedragen vanaf 250 euro. Hiervoor bepalen we in onderling overleg de voorwaarden en return. Neem gerust contact met tim@dekoer.be

3. Andere manieren om de Koer te steunen?
Wilt u overleggen of hebt u een vraag, bel ons dan op 0498 432 448 of jef@dekoer.be

Meer info over het financieel beleid van de Koer

De Koer is georganiseerd als een vereniging zonder winstoogmerk (vzw de Vergunning) die in 2013 werd opgericht. De leden van de Koer zitten aan het stuur: de Koer is onafhankelijk en zelf 100% verantwoordelijk voor de financiële kant van de werking. Het jaarbudget bedraagt in 2018 ongeveer 300.000 euro.

1/ De sociale en artistieke projecten van onze eigen werking worden gefinancierd uit verschillende bronnen:

-De eigen inkomsten uit ticketverkoop, barverkoop en zaalverhuur zijn met 40% een belangrijke inkomstenbron, waarvan we willen dat ze nog gevoelig groeit.
-Projectsubsidies zijn goed voor 50% van de inkomsten.
-De jaarlijkse uitdaging is om met giften en sponsoring 10% in het laatje te brengen.
-Aan de kostenkant staan vergoedingen en productiekosten voor de artistieke en sociale projecten (25%), personeelskosten (30%), communicatie- en algemene werkingskosten (16%), het gebouw (15%) en aankopen grondstoffen en dranken (14%).

2/ Tussen 2016 en 2018 hebben we ongeveer 130.000 euro geïnvesteerd in het gebouw voor dringende instandhoudingswerken en voorlopige inrichting om de eerste ingebruikname mogelijk te maken. Deze investeringen zijn gefinancierd met een investeringssubsidie van Stad Gent. Het budget voor de volledige vernieuwbouwing van de site gedurende de komende 8 jaar schatten we op 2 miljoen euro. Een deel van de middelen hiervoor zijn reeds gevonden via de Stad, het overige deel zullen we de komende jaren bij elkaar moeten puzzelen.

3/ De Koer is een open plek die gemaakt, gedragen en verbeeld wordt door de gemeenschap. De Koer bestaat dankzij de gigantische inzet van het Koervolk, meer dan 80 mensen zetten mee de schouders onder het project.

Meer info: Jaarverslag 2017