Herontwikkeling

Meer dan een eeuw geschiedenis woekert tussen de spleten, kieren en barsten van de Koer. Soms charmant, soms gemeen. De komende jaren wordt de site op een co-creatieve manier verbouwd tot een duurzame en eigentijdse creatie- en ontmoetingsplek.

Het project is gelegen te Meibloemstraat 86/88, 9000 Gent. Het betreft een voormalig volkshuis, cinema en theaterzaal, gebouwd in 1911 door arch. Ferdinand Dierkens in opdracht van coöperatieve de Vooruit. 

Vzw de vergunning nam in 2016 een erfpacht op de site met sterk verouderde opstal. Vanuit de dynamiek van de voorgaande ‘tijdelijke invullingen’ startte ze haar artistieke en sociale werking genaamd ‘De Koer’. De plek werd terug een brandpunt in de wijk en stad met oa concerten, films, residenties en een gloeiend hete oven. Terzelfdertijd werd de staat van het gebouw opgemaakt en vonden saneringen en enkele instandhoudingswerken plaats. 

De site van de Koer is een diep perceel, centraal in een binnenblok van de Brugse Poort. De langwerpige ruimte met voorbouw in drie bouwlagen aan de straatzijde en een achterbouw in twee bouwlagen aan de achterzijde van het terrein is over de vele jaren heen slechts matig gerenoveerd en opgevuld met een resem charmante, doch gemeen tochtige koterijen. 

De Koer spreidde haar werking over de ruimtes die in redelijke staat waren. In de voorbouw kwamen bureau’s en een vergaderzaal, in de middenbouw een keuken en café/foyer en in de achterbouw werd de zaal en de oude cinema terug in gebruik genomen, inclusief het sanitair met bijhorend aroma. 

Na bedachtzame kennismaking met de plek wenst de Koer haar werking onder te brengen in 2 compacte volumes. In samenwerking met Dear Pigs / AAC architecture, o.l.v. Jan Laute, Rajah El Ouahabi & Lode Vranken werd hiervan reeds een voorontwerp opgemaakt. 

Het ontwerp vertrekt vanuit een rationele afweging van de basisinfrastructuur die nodig is om de werking van de Koer op een duurzame manier te bestendigen. Hieruit zijn twee beslissingen voortgekomen die sturend zijn voor het ontwerp: 

1: Geen nieuwbouw. De Koer beschikt over veel gebouwde ruimte die momenteel niet op een duurzame manier ingezet kan worden. Er is echter wel kwaliteitsvolle ruimte beschikbaar – hierop zal de verbouwing inzetten, de grote ecologische impact van nieuwbouw wordt op deze manier vermeden. 

2: Het compacteren van het programma. De verschillende functies van keuken, bureaus, café/foyer, sanitair worden gegroepeerd volgens ritme van gebruik: overdag zijn de bureaus en keuken in werking en `s avonds eerder de bar; cinema en zaal: door deze als twee polen op te vatten kan er efficiënter worden verwarmd. Vanuit dit principe werd ook bekeken welke delen van het gebouw behouden moeten worden en welke delen afgebroken.

Vanuit deze twee principes is het mogelijk om gerichte ingrepen te doen die zowel het gebouw energiezuiniger zullen maken als de werking versterken, met minimaal ecologisch belastende ingrepen. De werken zullen uitgevoerd worden met ecologische materialen en zoveel mogelijk met recup- en lokale materialen. 

De plannen

Benieuwd naar hoe de Koer er binnenkort zal uitzien? Duik hier in de plannen, van boven- zij- of vooraanzicht.

Heeft u vragen over de verbouwingen? Stuur een mailtje naar wiebe@dekoer.be.

Wil je mee klussen en bouwen? Meer informatie vind je hier.

Meibloemstraat tekeningen

Als je de Koer verbouwt, dan moet je de hele buurt verbouwen.

Van augustus 2019 tot april 2020 werd Bart Lodewijks betrokken in het proces van de herontwikkeling als poëtisch adviseur. Hij begon te tekenen in de straat en ontmoette de buren, voorbijgangers en de verhalen uit de omgeving. Blader door de publicatie, hier.