Cine Rio

Cinema Rio was van de jaren twintig tot eind jaren zestig een buurtcinema in de Brugse Poort. Toen vzw de Vergunning in 2016 de oude gebouwen van deze cinema in gebruik nam en herdoopte tot de Koer kwamen ook de mensen van Cinema Paradiso langs en ontstond het idee om met deze rijke geschiedenis aan de slag te gaan. In het voorjaar van 2017 werd een oproep gelanceerd om de cinema nieuw leven in te blazen. In de zomer van 2017 werd de droom werkelijkheid: met behulp van een sterk team nieuwsgierige buren, artiesten, kookpotten en wereldverbeteraars werd de cinema in ere hersteld.

Sinds oktober ‘17 is er terug minstens één maal per week film op het balkon van de oude cinema. Ciné Rio is opnieuw een feit. Een kleine, charmante cinema met 84 zitplaatsen. Het kloppend hart van Ciné Rio werd cinéclub Rio, een team vrijwilligers dat zich wekelijks inzet voor de werking van Ciné Rio, gaande van programmatie en techniek tot onthaal en omkadering. Er zijn momenteel een dertigtal mensen betrokken bij de werking, georganiseerd in verschillende werkgroepen. Iedereen kiest volledig zelf waarvoor hij/zij zich wil engageren. De cinéclub komt tweemaandelijks samen.

Ciné Rio is unieke, eigenzinnige en uitdagende cinema. We schotelen bewust films voor die niet meer voorkomen in het reguliere circuit en willen ons op die manier ook onderscheiden. We bieden een forum en een platform aan filmliefhebbers en sympathisanten om zich te verenigen en om te delen in hun ervaring, kennis en passie.