Toen blies de wind…

De Koer sluit voor onbepaalde tijd de deuren.
Zorg voor elkaar en hopelijk tot snel.