Bouwspeelplaats

Samen gaan we aan de arbeid op de Koer. Slag om stoot. Steen per steen. De bouwspeelplaats geeft ruimte aan spel en experiment. We bouwen voornamelijk met gerecupereerde materialen, en herontwerpen wat reeds gebouwd is. Welkom op de bouwspeelplaats!

Bouwmomenten

Klusmiddagen

Tijdens de programmaweken in het voor- en najaar zetten we iedere donderdag de deuren open voor een koffie- en klusmiddag ter voorbereiding van de bouwweken. Kleine klusjes worden geklaard en grote ingrepen voorbereid.

Bouwweken

In februari, juni, juli, augustus en september organiseren we een reeks intensieve bouwweken met een groep samengesteld uit professionelen en vrijwilligers. In functie van de herontwikkeling en de werking worden grote werken uitgevoerd: van een podium bouwen tot het vrijwaren van nog meer buitenruimte. De dag wordt samen gestart met een koffie en het overlopen van de planning. Daarna gaan we in verschillende kleine teams aan de slag. Over de middag wordt er een verse maaltijd voorzien. 

© Leontien Allemeersch

De Bouwspeelplaats wordt gedreven door 3 kernwaardes:

Collectief doen

De architectuur van de Koer staat op een gedeelde grond die gedragen wordt door samenwerking. De Koer groeit door een doorlopende oefening in samenwerken. Op afwisselende momenten komen burgers, kunstenaars, scenografen, professionelen-in-wording en bouwliefhebbers samen om te bouwen. 

Er wordt bewust plaatsgemaakt voor verbeelding, van uitvoering tot ontwerp. Zo ontstaat tussen het vijzen en verzagen door een netwerk van informeel leren. 

Regeneratieve volksarchitectuur

De Koer bouwt vanuit wat er al is. De plek en haar omgeving worden beschouwd als inspiratie en materialenbank. Dit resulteert in een regeneratieve aanpak. Er wordt altijd gekozen voor duurzame en circulaire oplossingen: grondstoffen die worden afgebroken, zijn de inspiratiebronnen voor nieuwe voorwerpen op de site.

Daarnaast onderstreept de Koer de vertragende waarde van volksarchitectuur (‘vernacular architecture’), de traditie waarbij lokale materialen & fijnschalige bouwmethoden worden toegepast. De vorm van een gebouw in een bepaalde vernacular bouwstijl is vaak langzaam gegroeid: door scha en schande wijzer wordend. (1)

Door tijd te geven aan het ontstaan van het gebouwde ontstaan bottom-up kennis en praktijkervaring. Het netwerk aan betrokken bouwers tijdens de collectieve werkmomenten deelt en geeft deze aanpak samen door. 

Een constante tijdelijkheid

Deze plek is nooit af. De Koer zet in op een dynamische, on-going praktijk die inspeelt op de noden en verbeelding van de plek. Het uitvoeren van praktische werkzaamheden in functie van de herontwikkeling van de site gaan hand in hand met het faciliteren van een sociale en spelende omgeving. Door de Bouwspeelplaats als constante praktijk in te bedden in de werking onderschrijven we de noodzaak aan wendbare plekken in de stad. De collectieve onderhandeling in en met de ruimte staat hierbij centraal: een gedragen proces waarbij plaats wordt gemaakt voor elkaar en een veelheid aan initiatieven. De Koer blijft hierbij, al spelend bouwen en al bouwend spelen, constant onderzoeken om dit proces te vertalen naar een breed publiek: op de site en via verschillende communicatiekanalen.

(1) de Vree. (z.d.). vernacular architecture, volksarchitectuur. joostdevree.nl. Geraadpleegd op Sinterklaasdag 2022, van https://www.joostdevree.nl/shtmls/vernacular_architecture.shtml 

© Michiel De Baets

Toiletten

Het grootste pronkstuk van de bouwwerken tot nu toe zijn de toiletten. Tijdens de bouwwerken wordt een stuk van de Koer afgebroken. Omdat de toiletten net deel uitmaken van de ruimtes die verdwijnen, moest er op zoek gegaan worden naar een oplossing. Die is er nu gekomen. Er werd lang nagedacht over hoe alle materialen konden hergebruikt worden. De toiletten zijn uit het gebouw gesneden en verplaatst in zijn geheel. Ze staan op hun nieuwe plek en zijn aangesloten op regenwater. Zie ze schitteren.

Bouwarchief

De afgelopen jaren werd er alreeds veel gebouwd dankzij veel helpende handen, duik hier in het bouwarchief.

© Leontien Allemeersch

© Leontien Allemeersch

© Leontien Allemeersch

© Leontien Allemeersch

© Leontien Allemeersch

© Leontien Allemeersch

© Leontien Allemeersch

© Leontien Allemeersch

© Leontien Allemeersch