Contact

info@dekoer.be
+32 (0)9 391 18 98 (ma — vr tussen 10:00 en 19:00)

vzw De Vergunning
Meibloemstraat 86
9000 Gent

BTW: BE 0534.540.274
rekeningnummer: BE86 8939 4408 0150
(vdk bank – BIC VDSPBE91)
facturen mailen naar factuur@dekoer.be

informatie Kruispuntbank van Ondernemingen
statuten

Team

Wiebe Moerman
herontwikkelingscoördinator
wiebe@dekoer.be

Wiebe is professioneel torenbouwer en timmerman. Na een periode in de bouw smeet hij zich op sociale tijdelijke invullingen, hij zette het project Boer’nBrood mee op, bouwde een serre samen met de gebruikers van De Site, initieerde de Meubelfabriek en specialiseerde zich verder in het collectief bouwen van constructies. Wiebe verzorgt de scenografie van de Koer en ondersteunt projecten en producties bij technische en logistieke vragen.

Tim Bruggeman
artistiek coördinator 
tim@dekoer.be

Tim vrijwaart ruimte voor artistieke eigenwijsheid. In dialoog met artiesten en partners jaagt hij een culturele productie aan. Hij coördineert de muziekprogrammatie, residentiewerking en het project Soundroutes. Verder ontfermt hij zich over de externe communicatie van de Koer.

Team

Jef Seghers
zakelijk coördinator
jef@dekoer.be

Jef behoedt met veel zorg de Koer voor juridisch en zakelijk ongemak en vertaalt het boekhouden in een transparant, werkbaar instrument voor de organisatie. Hij kent de ins & outs van zaken, begroten, boekhouden en het bestuur van verenigingen en vennootschappen. Verder is hij ook aspirant-astronaut en maakt hij lekkere hamburgers.

 

Ciné Rio
Ciné Rio wordt in goede banen geleid door de cinéclub.
cinerio@dekoer.be

Muziekprogrammatie
Tim Bruggeman, Jelle Martens en Wim Segers
concerten@dekoer.be

Freelances

Leontien Allemeersch
communicatie medewerker
leontien@dekoer.be

Leontien staat in voor alle woorden die over de Koer in de wereld worden gegooid.

Freelancers

Jelle Martens
grafisch ontwerper en muziek programmatie
jelle@dekoer.be

Jelle was als KoerResident in 2016-17 het brein achter de visuele identiteit van de Koer en werkt nu als grafisch vormgever.

Stagiaires

Emma Roose
stagiaire communicatie en productie
emma.roose@dekoer.be

Emma is student journalistiek en staat in voor het verspreiden van content binnen het communicatieteam.

Raad van bestuur

De raad van bestuur van VZW De Vergunning is samengesteld uit onafhankelijke bestuurders die tien keer per jaar vergaderen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een mandaat van 4 jaar.

Riet Steel

Riet is van opleiding pedagoog en werkt als stafmedewerker bij Sam vzw (Steunpunt Mens en Samenleving) en ondersteunt de sector samenlevingsopbouw met betrekking tot gebiedsgericht werken, maatschappelijk innoveren en actiegericht onderzoek.

LinkedIn
(bestuurder sinds 2016)

Anniek Vanhee

Anniek managet sinds meer dan tien jaar de big band Flat Earth Society en focust als bestuurder op de zakelijke en artistieke aspecten van de werking van de Koer.

LinkedIn
(bestuurder sinds 2018)

Eline Vermeir

Eline is opgeleid als master in de Kunstwetenschappen en heeft ervaring artistiek medewerker bij de Vieze Gasten.

LinkedIn
(bestuurder sinds 2018)

Raad van bestuur

De raad van bestuur van VZW De Vergunning is samengesteld uit onafhankelijke bestuurders die tien keer per jaar vergaderen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een mandaat van 4 jaar.

Sander Van Parijs

Sander heeft een achtergrond in de politieke wetenschappen en bestuurskunde. Bij de Universiteit Gent onderzocht hij o.a. de besluitvorming en het democratisch karakter van strategische en complexe stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen. Daarnaast heeft hij praktijkervaring met het opzetten van allerlei co-creatieve stedelijke processen in Zürich, Freiburg en Gent.

LinkedIn
(bestuurder sinds 2018)

Lode Vranken

Lode is afgestudeerd als architect aan het Hoger Architectuurinstituut Sint Lucas, Gent, in 1986. Hij behaalde de graad van licentiaat in de architectuurwetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Leuven in 1992. Hij is gespecialiseerd in Architectuurtheorie en Architectuur in de ontwikkelingslanden.

website
(bestuurder sinds 2016)