Team

Tim Bruggeman

artistiek coördinator

Tim vrijwaart ruimte voor artistieke eigenwijsheid. In dialoog met artiesten en partners jaagt hij een culturele productie aan. Hij coördineert de muziekprogrammatie, residentiewerking en het project Soundroutes. Verder ontfermt hij zich over de externe communicatie van de Koer.

Wiebe Moerman

herontwikkelingscoördinator

Wiebe is professioneel torenbouwer en timmerman. Na een periode in de bouw smeet hij zich op sociale tijdelijke invullingen, hij zette het project Boer’nBrood mee op, bouwde een serre samen met de gebruikers van De Site, initieerde de Meubelfabriek en specialiseerde zich verder in het collectief bouwen van constructies. Wiebe verzorgt de scenografie van de Koer en ondersteunt projecten en producties bij technische en logistieke vragen.

 

Emile De Schryver

gemeenschaps- en horecaverantwoordelijke

Eva Samyn

participatiecoördinator

Eva bouwde professionele ervaring op bij kleinVerhaal, De batterie (WildeWijken) en Ambrosia’s Tafel. Op de Koer ontfermt ze zich over de brede gemeenschap op en rond de Koer. Ze is sterk in het mobiliseren en enthousiasmeren van een diversiteit aan mensen én in het faciliteren van de gedeelde maakprocessen met veel ruimte voor ieders persoonlijke inbreng en/of verhaal.

Jef Seghers

zakelijk coördinator

Jef behoedt met veel zorg de Koer voor juridisch en zakelijk ongemak en vertaalt het boekhouden in een transparant, werkbaar instrument voor de organisatie. Hij kent de ins & outs van zaken, begroten, boekhouden en het bestuur van verenigingen en vennootschappen. Verder is hij ook aspirant-astronaut en maakt hij lekkere hamburgers. LinkedIn

 

Raad van Bestuur

 

De raad van bestuur van VZW De Vergunning is samengesteld uit onafhankelijke bestuurders die tien keer per jaar vergaderen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een mandaat van 4 jaar.

Riet Steel

Riet is van opleiding pedagoog en werkt als stafmedewerker bij Sam vzw (Steunpunt Mens en Samenleving) en ondersteunt de sector samenlevingsopbouw met betrekking tot gebiedsgericht werken, maatschappelijk innoveren en actiegericht onderzoek.

LinkedIn
(bestuurder sinds 2016)

Anniek Vanhee

Anniek managet sinds meer dan tien jaar de big band Flat Earth Society en focust als bestuurder op de zakelijke en artistieke aspecten van de werking van de Koer.

LinkedIn
(bestuurder sinds 2018)

Sander Van Parijs

Sander heeft een achtergrond in de politieke wetenschappen en bestuurskunde. Bij de Universiteit Gent onderzocht hij o.a. de besluitvorming en het democratisch karakter van strategische en complexe stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen. Daarnaast heeft hij praktijkervaring met het opzetten van allerlei co-creatieve stedelijke processen in Zürich, Freiburg en Gent.

LinkedIn
(bestuurder sinds 2018)

Eline Vermeir

Eline is opgeleid als master in de Kunstwetenschappen en heeft ervaring artistiek medewerker bij de Vieze Gasten.

LinkedIn
(bestuurder sinds 2018)

Lode Vranken

Lode is afgestudeerd als architect aan het Hoger Architectuurinstituut Sint Lucas, Gent, in 1986. Hij behaalde de graad van licentiaat in de architectuurwetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Leuven in 1992. Hij is gespecialiseerd in Architectuurtheorie en Architectuur in de ontwikkelingslanden.

website
(bestuurder sinds 2016)

Stagiairs

 

Wil je stage lopen bij de Koer? Klik dan hier.

 

Freelancers

 

Ghzoan Habeb

Ghzoan zorgt als accountant voor de boeking van de facturen en financiële verrichtingen en het klassement ervan en bereidt de financiële verslaggeving mee voor.

Jelle Martens

Jelle was als KoerResident in 2016-17 het brein achter de visuele identiteit van de Koer en werkt nu drie dagen per maand als grafisch vormgever voor de Koer.