18 juni 2021

Ruimten Rondom: Huistaferelen, een wandeling als geveltoerist De Ontmanteling

19:30 Hoe vormt ons dagelijks handelen onze omgeving? Ruimten Rondom is een zoektocht naar alledaagse verhalen en gewoontes. Door te wandelen wordt de Brugse Poort telkens van een andere kant bekeken en wordt er geluisterd naar verdoken stemmen van de buurt. De wandelingen worden in kaart gebracht en de verhalen worden opgenomen, uitgeschreven, en weer ingesproken, zo ontstaat er één gezamenlijk verhaal, één alledaagsheid, een wandeling van en voor de buurt.

Huistaferelen, een wandeling als geveltoerist

Niets is zo interessant als andermans gevel. Wat zegt die gevel over wie erachter woont? Wat zijn de meest opvallende gevels die je tegenkomt in de buurt? Hoe ‘praten’ mensen via hun vensterbank? Wat zeggen ze? In deze wandeling wil ik je vragen om te zoeken naar bizarre of juist heel saaie gevels, ramen, en deuren, en je in te leven in de ‘normale’ wereld.

Ruimten Rondom

Met het project Ruimten Rondom gaat resident, Katinka de Jonge op pad doorheen de buurt. Ze onderzoekt plaats en plaatselijkheid, en gaat via wandelingen in dialoog met de omgeving. Het onderzoek zal uiteindelijk resulteren in een geluidswandeling als portret van de buurt.

I.h.k.v. Gedeelde Grond – Actie IV: De Ontmanteling en i.s.m. Tot in de stad!, detheatermaker en Vooruit.

 

RESERVATIE