OPEN CALL

DE KOER ZOEKT RESIDENTEN

De Koer organiseert het komende seizoen opnieuw een residentieprogramma. Naast een collectief gedragen project vanuit het Koervolk, selecteren we via een open call 3 residentieprojecten van geëngageerde kunstenaars die voor een seizoen hun praktijk en netwerk aan de Koer willen verbinden. We zoeken residenten die zich vanuit hun artistieke praktijk willen verhouden tot de site, de gemeenschap, de buurt en/of de stedelijke context. De voorkeur gaat uit naar projecten die ingrijpen op het publieke domein, lokale netwerken activeren, (niet-normatieve) verbindingen aangaan met de maatschappelijke context en waar mogelijk de individuele kunstenaarspraktijk overstijgen.

De Koer bouwt sinds 2016 aan een creatie- en ontmoetingsplek in het midden van de Brugse Poort te Gent; een concrete ruimte in de stad als beweeglijk speelveld voor artistieke en sociale projecten. We maken ruimte voor experiment en inspireren tot spel, reflectie en actie. De plek is collectief, duurzaam en voortdurend onaf. Vanaf het voorjaar staat er bovendien een spannende periode aan te komen: de middenbouw van de Koer wordt een werf! Deze verbouwing zal een grote verandering teweeg brengen, niet alleen in de ruimtes van de Koer, maar ook in de gebruiksmogelijkheden ervan. Het team dat de herontwikkeling in goede banen leidt, zal in overleg met de verschillende geselecteerde projecten op de Koer bekijken hoe het verbouwingstraject hierop kan inhaken en vice versa.

Lees hier de volledige Open Call.
In dit document vind je meer achtergrondinformatie.
Stuur je applicatie ten laatste zaterdag 14 november naar residentie@dekoer.be.
Lees hier meer over de vorige residenten.

 

 

DE KOER IS LOOKING FOR RESIDENTS

This coming season De Koer is once again organising a residency programme. In addition to a collective project initiated and supported by the Koervolk (De Koer’s core team and volunteers), we will select, through an open call, 3 residency projects of societally-engaged artists seeking to align their practices and networks with De Koer. We are looking for residents who, through their artistic practice, wish to work in relation with the site, the community, the neighbourhood and/or the urban context in which it is situated. We favour projects that intervene in the public domain, activate local networks, forge (non-normative) connections with the urban context and, where possible, transcend the individual’s artistic practice.

Since 2016, De Koer has been building a hub for creation and social gathering in the heart of Ghent’s Brugse Poort neighbourhood: a physical space in the city that serves as a lively testbed for artistic and social projects. We provide room for experimentation and encourage play, reflection and action. De Koer is collective, sustainable and open-ended. An exciting period approaches next spring when the middle section of De Koer will become a construction site! This renovation will bring about major changes, not only to the spaces but also their use. The team guiding the redevelopment will consult with the artists/teams behind the selected projects to see how the renovation project can align with their projects and vice versa.

 

Read the full Open Call here.
In this document you can find more information.
Send your application by Saturday 14 November at the latest to residentie@dekoer.be.
Get to know the previous residents here.