ToT/h\em

ToT/h\em is een bovenlokaal netwerk van tien Vlaamse site-specifieke culturele spelers. Samen werken ze aan een drie-jarig leertraject, met als onderwerp: de rol van de kunsten in stedelijke transformatie.

Centraal staan kennisontwikkeling en expertise-uitwisseling tussen verschillende pioniers en grassroot initiatieven. De gemeenschappelijke deler tussen ieder van hen is het vertrekken, het inzetten op experiment, leren en verbinden. Via dit netwerk wordt er ingezet op lokale kennis en strategieën om te verduurzamen binnen een stedelijke diverse context. Zodat dergelijke initiatieven kunnen uitgroeien tot permanente culturele aanwezigen in het stedelijk landschap.

ToT/h\em verwijst naar het woord ’totem’, dat op zijn beurt voortkomt uit het Algonquin woord “odoodem”, en betekent “verwantschap binnen een groep”. Hierin zit ook het Engelse ’to them’ vervat. Het is immers het doel dat het resultaat ook naar de buitenwereld openbaar gemaakt wordt, zodat ook anderen de vruchten van deze samenwerking kunnen plukken.

 

Partners:

Bolwerk, Kortrijk

LZSB, Kortrijk

Toestand, Brussel

Cultureghem, Brussel

Chinastraat, Gent

StormKop, Antwerpen

Stuyverij, Kortrijk

Archipel-RoofToptiger, Antwerpen

Blikfabriek, Hoboken

 

Procesbegeleider

Endeavour