Samira El Khadraoui

|A| POINTS DE REFLECTION
(Hoe) Kan een ruimte uitdagen tot creatief denken?
(Hoe) Kan ruimte van invloed zijn op processen die zich binnen de ruimte afspelen?

ACTIE 1 MIROIR
site KOER:
Spiegels in KOER: als ruimtelijke ingrepen en als fotografische observaties.

Op de site verzamel ik achtergelaten spiegels. Ze krijgen een plaats in de verschillende  ruimtes. Soms onopvallend geïntegreerd in de ruimte, op andere plaatsen opvallend aangebracht. Voorlopig zonder criteria: het plaatsen gebeurt spontaan. De ruimte rondom, reflecties en de beelden op het spiegeloppervlak fotografeer ik (spiegel als kader). Misschien kunnen ze aanleiding geven tot een gedachtenwisseling over de potenties van de plekken.

 

|A| POINTS OF REFLECTION
(How) Can space be a challenge to creative thinking
(How) Can space affect processes that take place within the space?

Action 1 MIRROR
site KOER:
Putting mirrors in the spaces of KOER: as spatial interventions and as photographic observations. On the site I collect mirrors that were left behind. They get a place in the different spaces. Sometimes unobtrusively integrated in the space, in other places striking. For the time being without criteria: setting happens spontaneously. I photograph the space around, reflections and the the images on the reflecting surface (mirror as a framework). Maybe they can give rise to an exchange of views on the potentials of the spots.

© Samira El Khadraoui