Max Pairon

Ik ben op de Koer geweest. De koer is een collectief gedragen plek in wederopbouw, met geschiedenis, wetmatigheden en in constante verandering. Ik heb er geslapen, gegeten, gedronken, verzameld, gevallen, getoond, verzet, bijgesprongen, leeggehaald, gebouwd, gesloopt, bijgehouden, gewacht, nog is gevallen, geschetst, gesproken en gegraven. Een proces dat totnogtoe resulteert in een allegaartje van teksten, bouwsels, turnoefeningen, kostuums, trompe l’oeils en toevallige passanten. Kom kijken en ik laat het u zien.