Jelle Martens

Er is iets bouwende op de grond van de Koer. De intentie is vertrouwd en het gewone wordt doordrongen van het creatieve leven. Mijn kijk op de connectie tussen beeld en taal als communicatie, open systeem, serialiteit, ontdekking, uitvinding & meerduidigheid dient als uitgangspunt voor deze residentie. Hierbij is het mogelijk paradoxen te stellen en de functie/non-functie van een visuele communicatie in vraag te stellen. Na een kennismaking met de plek kunnen er velerlei beeld dragende ingrepen plaatsvinden. Als voorbeeld wordt er gezocht naar een eigen manier van ‘reclame’ maken en kunnen kenmerkende beeldende elementen (schilder-, foto-, teken, installatiekunst, …) fungeren als personages.