Inge van den Kroonenberg & Jürgen De Blonde

De Brugse Poort is een buurt vol talen. Al deze talen hebben eigen klanken en stemmingen. We gaan deze klanken verzamelen door er opnames van te maken. Deze geluidsopnames gaan we verwerken tot nieuwe geluiden die de basis vormen voor het ontwikkelen van een fictieve taal. Met dit project willen we het gegeven taal vanuit een fonetisch perspectief benaderen en haar betekenis even links laten liggen. Zo gaan we op zoek naar het ervaren van taal in een toestand die aan betekenis voorbijgaat. Geheel in de Babelse traditie is deze onverstaanbaar. Ze geeft op een speelse manier uitdrukking aan de spraakverwarring die eigen is aan een buurt die gevuld is met een multitude aan talen.

© Inge Van den Kroonenberg