Ann De Keersmaecker

‘The Other Bar’

Wat gebeurt er als we onze diverse ideeën, dromen en filosofieën over hoe een bar eruit ziet en werkt samenbrengen? Brengen we dan automatisch onze culturen samen? Is dat mogelijk?

De bar is een semi-publieke ruimte, een plaats waar mensen van diverse achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Maar je kan een bar ook bekijken als een archetype, een plaats met bepaalde conventies, vaak eigen aan een bepaalde cultuur. De ruimte die Ann De Keersmaecker wil cree?ren beoogt verschillende soorten bars bijeen te brengen. Er wordt samengewerkt met verschillende barmannen uit de Brugse Poort.