18 februari 2017

Rondleiding / Brainstorm

BRAINSTORM /// RONDLEIDING
Deze zomer maakt de Koer plaats in de grote zaal, we bouwen een lege doos. De constructie omvat een projectruimte, draagt een speelveld en herschept de cinema. Ontwerpers, bouwers, makers, nieuwsgierigen en potentiële gebruikers welkom op de rondleiding en brainstorm.
In september werd de site van ‘zaal de Meibloem’, in de meibloemstraat, herdoopt tot ‘de Koer’. Deze plek met een rijke geschiedenis in de buurt als cinema, theater, jeugd- en clubhuis wordt (opnieuw) een plek van creatie en ontmoeting.
Sinds vorige zomer zijn vele vrijwilligers aan de slag om grote kuis te maken, het verval van het pand tegen te gaan en bovenal; wilde plannen te maken. Op het elan van de vorige tijdelijke invullingen ‘de Meubelfabriek’, en ‘de Binnenweg’ gaan we deze zomer op de Koer aan de slag met de grote zaal. Veel ruimte en plaats mogelijk, al moet die nog gebouwd worden.
Kom mee luisteren, kijken, spreken en tekenen zaterdag 18 februari om 13:00 als je mee aan de slag wilt!
13:00 rondleiding
14:00 brainstorm deel 1
15:30 pauze met koffie en koekjes
16:00 brainstorm deel 2
BLANCO /// MAQUETTE
Vanaf 18 februari worden er mini-maquettes verspreid, een blanco voor eigen ontwerp. In te dienen tot 15 maart, presentatie op 18 maart.