02 februari 2020

Metropool Bal Mundial

15:00 Niet voortvertellen: fuiven op zondagnamiddag is de nieuwe hype. Wil je er nu al bij zijn? Deze maand doen we het op muziek van DJ Moussa Rasé en gast-DJ’s van Herberg Macharius. De grootstad is hun inspiratie, jouw dansplezier is hun doel. En psst… het is gratis.