08 september 2017

‘In Transitie’ lezing door Stijn Oosterlynck

De Gentse stadsrand draagt nog steeds duidelijke sporen van haar industriële verleden. Vele gebouwen en sites zijn afgestemd op de sociale en economische activiteiten uit die periode en op de noden en ambities van de toenmalige industriële burgerij en arbeidersklasse. De voorbije decennia verloren de meeste sites door het wegtrekken van de industrie echter hun functie. Panden kwamen leeg te staan en raakten vaak in verval.

Door de gebundelde krachten van buurtbewoners en overheden werden veel van deze sites de afgelopen jaren opgewaardeerd. In afwachting van definitieve toekomstplannen, kregen ze een tijdelijke invulling in functie van de noden van de nieuwe stedelingen. Er werden ontmoetingsruimtes en speelplekken gecreëerd voor de buurt of ruimtes ingericht waar plek is voor het ontplooien van creatieve, economische of ecologische activiteiten. Gent kent inmiddels talloze van dergelijke initiatieven, zoals DOK, NEST, de Koer, de Bijgaard en vele anderen.

Stijn Oosterlynck, professor sociologie aan de Universiteit Antwerpen gespecialiseerd in urban studies, geeft op vrijdag 8 september 2017 om 20 uur in de Koer een lezing over tijdelijk ruimtegebruik in steden.

De lezing is gratis, mits inschrijving via Gentinfo op 09 210 10 10 of via deze webpagina