16 december 2016 – 18 december 2016

Bouwdagen Bouwspeelplaats

De koer is in constante ontwikkeling!

De komende maanden gaan we verder met het gebouw aan de slag. Enkele hoogdringende werken dienen uitgevoerd/afgewerkt/gestart worden. Hierbij kunnen we zeker hulp gebruiken.

We organiseren werkdagen tot eind 2016 – steeds het 2e en het 4e weekend van de maand (met de vrijdag erbij). In de herfstvakantie organiseren we een extra weekend.
We starten steeds om 9u30, voorzien een heerlijke maaltijd tussen 13u-14u en stoppen om 18u.

Iedereen is welkom om mee te helpen afbreken, opvegen, inscheppen, langstrekken, meten, mee-eten koken, klikken, lakken, verzetten, uitvijzen, intikken en zo voorts. Dit alles onder deskundige begeleiding van enkele werfleiders.
De volgende weekends gaan door op volgende data – binnenkort volgt meer info over de specifieke werken.

14/15/16 oktober,
28/29/30 oktober,
3/4/5/6 november,
11/12/13 november,
25/26/27 november,
9/10/11 december,
16/17/18 december.