Gluren bij de buren

Inleiding

Via een innovatief cultureel project gingen drie organisaties bij elkaar over het muurtje kijken. Op zoek naar gedeelde uitdagingen en mogelijke oplossingen. Het traject bestond uit het bezoeken van elkaars organisaties, uitwisselingsmomenten en werkmomenten. Telkens met een delegatie van beroepskrachten en vrijwilligers. Rik Pinxten, cultureel antropoloog,  volgde en beschreef als extern oog het proces. Hij pende zijn observaties neer in een beschrijvende tekst.

Tijdens de tweedaagse werkmomenten – elke organisatie was gastheer voor één zo’n tweedaagse – werd er samen gewerkt en samen gedacht. Het doen resulteerde in een zichtbaar resultaat en het denken resulteerde in acht tegelspreuken.

Om tot deze tegelspreuken te komen werden drie invalshoeken voor de gesprekken gehanteerd: de plek, de mensen en de methodes. Uit de rapportage van de werksessies werden vervolgens via consensus acht uitspraken geselecteerd die de essentie van de drie organisaties capteren.

Tijdens een laatste collectieve sessie bakten we de geselecteerde uitspraken op 96 keramische tegels. Deze tegels werden per post verzonden naar organisaties uit het artistieke, sociale en culturele veld. Organisaties die onze waarden delen. Hen werd gevraagd om de tegel een zichtbare plaats te geven in hun plek.

Ontdek alles over het project via deze link.