Soundroutes

(nl)

 

Tijdens het seizoen ’17-’18 maakt de Koer deel uit van een Europees partnerschap waarmee we het project Soundroutes. Notes to get closer realiseren.

 

Binnen dit project organiseert de Koer 7 jamsessies met (semi-)professionele muzikanten waarvan enkele met het statuut erkend vluchteling. We hebben de ambitie om vanuit dit traject een interculturele fusion band te laten ontstaan die ook na het project een toekomst kan uitbouwen.

Open call soon

 

Daarnaast neemt de Koer de productie van een muziekdocumentaire op zich. Deze documentaire zal de verhalen en ervaringen vertellen van muzikanten die Europa hebben bereikt. Om hier een nieuw leven en een carrière op te bouwen moeten ze opnieuw de baan op en mentale en fysieke grenzen overwinnen in een totaal nieuwe context. Die tocht, waar ambitie, weerbaarheid en talent voor nodig is, wordt met de documentaire in beeld gebracht.     

 

Aanbesteding documentaire

 

Vanuit dit partnerschap zal er ook een internationaal muzikaal ensemble opgericht worden met professionele muzikanten waarvan enkele met het statuut erkend vluchteling. De productie wordt opgevolgd door Werkstatt der Kulturen (Berlijn) en Marmaduke (Sevilla) en wordt voor het eerst aan het publiek voorgesteld tijdens Bologna Jazz Festival 2018.

Open call

(eng)

 

During the season ’17 – ’18 de Koer is part of a European partnership with which we will run the project Soundroutes. Notes to get closer.

 

Within this project de Koer organizes 7 jam sessions with (semi-)professional musicians of which some have the official refugee status. We have the ambition to create an intercultural fusion band with this project that can also be extended in the future after the project has been completed.

 

Open call soon

 

In addition, de Koer takes on the production of a music documentary. This documentary will tell the stories and experiences of musicians who have reached Europe. In order to build up a new life and career over here, they need to hit the road again and overcome mental and physical boundaries in a totally new context. The journey, for which ambition, resilience and talent is needed, will be pictured in the documentary.

 

Submission documentary

From this partnership an international musical ensemble will be established with professional musicians of whom some have the official refugee status. The production will be followed by Werkstatt der Kulturen (Berlin) and Marmaduke (Sevilla) and will be presented to the public for the first time during the Bologna Jazz Festival 2018.

 

Open call