Spore Geven

Spore geven is een project gerealiseerd bij De Koer met steun van Stad Gent in het kader van een projectsubsidie Duurzame Wijken. Doel was een instrument te ontwikkelen om duurzaam gedrag en werken aan te sporen door gedifferentieerde prijzen voor tijdelijke verhuur bij de Koer.

Wat was de uitdaging?

We kunnen als burger of als organisator van events wel aandacht hebben voor duurzaamheid maar we zoeken naar een hefboom zodat we direct of indirect meer mensen en organisaties kunnen aanzetten tot duurzamer gedrag.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in onze wijk er iets ontstaat zodat organisaties of bewoners elkaar gaan stimuleren voor meer duurzaam gedrag? En hoe zorgen we er voor dat dit geen eenmalige inspanning is maar dat we telkens een stapje verder gaan? Hoe kunnen we belonen voor meer duurzaam gedrag?

Verenigingen, organisaties en buurtbewoners kunnen op de Koer ruimtes gebruiken voor culturele, sociale en artistieke activiteiten. Kunstenaars, muzikanten, dansers… zijn ook welkom voor repetities en voorstellingen. Buurtbewoners kunnen onze zalen ook gebruiken voor privé- activiteiten.  Duurzaamheid is een kernwaarde op de Koer: we zetten in op circulaire economie, lokale netwerken, eerlijke vergoeding voor alle betrokkenen, eerlijke handel, respect voor de buren… Allemaal dingen waar we achter staan, maar niet alleen kunnen verwezenlijken.

We zijn een sterke voorstander van samenwerken en en samen leren. Alleen door meer mensen te inspireren kunnen we dit waar maken, dus iedereen die aan hetzelfde zeil wil trekken, steunen we met plezier door een korting te geven op het gebruik van onze ruimtes. Met deze vragenlijst willen we niet alleen een maximum- en minimumprijs hanteren, maar organisatoren ook een tool bieden om de duurzaamheid van hun evenement af te toetsen (en in vraag te stellen).

DAls beloning voor duurzaam gedrag stellen we ons de vraag of het mogelijk is dat huurders korting krijgen op de huur van een zaal indien ze zich duurzaam gedragen?  Hiervoor hebben we een instrument ontwikkeld dat tegelijkertijd dingen (objectief en controleerbaar) meet/aantoont maar anderzijds ook praktisch is in gebruik.De vragenlijst wordt gebruikt voor verhuur op de Koer, via www.dekoer.be/verhuur.

Meer info over de totstandkoming en het verloop van het project is te vinden in de presentatie en tekst over het project.

 

Met de steun van Gent Klimaatstad.